En Popüler

Diyarbakır Siverek Minibüs Seferleri Büyük Otogar arkası Batı İlçe Otogarı, Kaya ...

İstanbul Üsküdar İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

Tanıtım
0.00 ( 0 votes )

Firma Hakkinda

İstanbul Üsküdar İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

Adres ve Telefon (İletişim) Bilgileri:

Adres    :Üsküdar Hükümet Konağı (B Blok Giriş Kat)Mimar Sinan Mah. Dr. Fahri Atabey Cd. No:21
Üsküdar/İSTANBUL
Telefon :0216 201 20 30-32
Faks     :0216 201 20 31
E-Posta: istanbul.uskudar@sydv.org.tr

Üsküdar  İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İstanbul ili Üsküdar  ilçesin de yer almaktadır Vakıflar ve Dernekler

sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Üsküdar  İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

 nasıl ulaşabileceğinizi haritamızda ve Yol tarifini tıklayabilir veya

haritadaki konumunu görebilir veya  telefon numaralarından 

İstanbul Üsküdar İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 

ulaşabilirsiniz. Veya Kaymakamlığın Web Sitesini Ziyaret edebilirsiniz. Tıklayınız.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
İşin Özeti : Vakıf Başkanına karşı sorumlu olarak mevzuat ve Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü düzenlemeleri çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfının faaliyetlerini yürütür ve koordine eder.
Vakfın Hizmet alanına yönelik görevler: 
1- Mütevelli Heyeti gündemini hazırlamak veya hazırlatmak, sekretarya görevin
i planlamak ve uygulamak, 
2- Yardım taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili iş
ve işlemleri planlamak, organize etmek.
3- Belirli zaman aralıklarında yapılacak incelemelere göre, durumu değişen
hanelerin incelenmesini sağlamak.
4- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinin görev alanında olan sosyal inceleme
kapsamındaki hane ve çevre incelemelerinin takibini ve denetimini yapmak.
5- Yardım dağıtımının organizasyonunu yapmak ve nezaret etmek.
6- Vatandaşların istek ve şikâyetleri ile ilgili karşılıklı görüşmeleri gizlilik ilkesine
uygun olarak yapmak ve gereği halinde vakıf başkanına raporlamak,
7- Vakıfla ilgili kanun, yönetmelik, genelge, genel yazı gibi düzenlemeler hakkında
bilgi sahibi olmak ve ilgililere bilgi vermek,
8- Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi işlemlerinin ilgili mevzuatta belirtilen
şekilde ve süre sınırları içerisinde sonuçlandırılarak SGK’ya bildirilmesini sağlamak
Vakfın muhasebesi ve mali yükümlülüklerine yönelik görevler:
1- Vakıf Muhasebesinin ilgili mevzuata uygun ve düzenli bir şekilde tutulmasını ve
muhafazasını sağlamak,
2- Vakıfta muhasebeci bulunmaması durumunda ilgili görevi yapmak ya da yaptırmak,
3- Vakfın vergi ve yasal yükümlülüklerine ilişkin tahakkuk ve ödeme işlemlerini
yaptırmak ve takip etmek,
4- Resmi kurum/kuruluşlara verilmesi gereken her türlü beyanname, bildirge ve
diğer mali tabloları tam ve doğru olarak düzenlenmesini, yasal süresi içinde
ilgili yerlere verilmesini sağlamak ve takip etmek,
5- Vakfın aylık mali durumunu gösteren raporu Mütevelli Heyetine sunmak,
Vakfın genel idaresine yönelik görevler:
1- Vakıf personelinin çalışmalarını takip ederek uyum içinde ve verimli olarak
görevlerini yapabilmeleri için aralarında iş bölümü yapmak, hizmet içi eğitimlerini
sağlamak ve gerekli tedbirleri almak,
2- Personelin izin işlerini planlamak ve Vakıf Başkanının onayına sunmak,
3- Personelin özlük dosyalarını tutmak ve işlemlerini takip etmek,
4- Vakfın ihtiyacı olan malzemenin mevzuata uygun olarak satın alınması,
kaydının tutulması ve en verimli bir şekilde kullanılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak
5- Vakıf başkanı tarafından verilen vakfın hizmet alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak.
Adres
Üsküdar Hükümet Konağı (B Blok Giriş Kat)Mimar Sinan Mah. Dr. Fahri Atabey Cd. No:21 Üsküdar / İSTANBUL
Telefon
0216 201 20 30-32
Fax
0216 201 20 31

Kaynak:http://www.uskudar.gov.tr/sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi

Hemen Ara

Yol Tarifi İçin Tıklayınız

İlgili Aramalar:

İstanbul Üsküdar Sosyal yardımlaşma telefon numarası,
İstanbul Üsküdar Sosyal yardimlasma ve dayanisma Vakfı,
İstanbul Üsküdar açsh, Başvuru Kayıt Formu,
İstanbul Üsküdar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iletişim,
İstanbul Üsküdar ili Kaymakamlık telefon numarası,
İstanbul Üsküdar ili kaymakamliği Sosyal yardımlaşma,
İstanbul Üsküdar ili Kültür Turizm Sosyal Yardimlasma ve Dayanışma Derneği,
İstanbul Üsküdar ili sydv org tr,
İstanbul Üsküdar ili SYDV Para Yardımı,
İstanbul Üsküdar ili SYDV'dan Nakit Yardımı,
İstanbul Üsküdar ili vakıf Telefon numarası,
İstanbul Üsküdar ili Yardım Başvurusu,
İstanbul Üsküdar ili yardım sorgulama,
İstanbul Üsküdar Kadın sığınma Evi iletişim,
İstanbul Üsküdar kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
İstanbul Üsküdar sosyal-yardimlasma-ve-dayanişma-vakfi başvuru kayıt formu,
İstanbul Üsküdar SYDV gov tr başvuru,
İstanbul Üsküdar sydv iletişim, online başvuru,SORGULAMA,
İstanbul Üsküdar sydv.gov.tr başvuru,
İstanbul Üsküdar sydv.org başvuru,
İstanbul Üsküdar Sydv'den İhtiyaç Sahibi Aileye Yardım,
İstanbul Üsküdar Sydv'den Muhtaç Ailelere Yardım,
İstanbul Üsküdar Vakıflar telefon numarası,
2021 - İstanbul Üsküdar ili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
3 Nis 2021 - SYDV İlk Defa Yardım Başvurusu
3. Hane bireylerinin Nüfus Cüzdanı Önlü
3. Nüfus cüzdanı önlü,
3294 Sayılı Kanun kapsamındaki fakir ve yardım,
3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı adresi,Teşvik,
4A/4B,
5 kişi ile birlikte hizmetlerini Hükümet
Bakanlığın yardımları ile birlikte 2021 yılı
Bakanlığı'na bağlı bir sosyal,
Bakanlıkça aktarılan "periyodik pay",
Bakım Ve Rehabilitasyon Üsküdar i
Başbakanlık sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başkanlığı,
Başvuru Kayıt Formu doldurulİstanbul örneği,
Başvuru Kayıt Formu EK 1,
Bin Haneye Verilecek”. İstanbul Üsküdar ili SYDV,
binasında hizmet vermeye başladı,
bireylere temel ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda,
Birlikler - Vakıflar ve Dernekler kategorisine ait
BSYHBS,
butunleşik sosyal yardımlaşma,
çalışma saatleri,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,
çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının,
DAYANIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ iletişim telefon ve adres bilgileri,
e vakıf sosyal yardımlaşma,
Edevlet sosyal yardım,
engelli,
Ev İhtiyaç Sahibine Teslim Edildi,
faaliyet gösteren T.C. Aile ve
FAALİYETLERİ,
fakru zaruret içerisinde bulunan vatandaşlara ,
Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan,
formu,
İstanbul Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Üsküdar i Müdürlüğü,
Gelir testi işlemleri,
Genel sigorta işlemleri,
Giderilmesi Hususunda Sosyal Yardım / Hizmet,
gidileceği hakkında bilgi almak için,
giyecek,
Gübre desteği,
Hane Beyan Formu nasıl doldurulur,
hizmet çalışmalarını yürüten Türkiye genelindeki
online,
Pandemi sosyal yardım,
RAMAZAN AYI YARDIMLARININ GÖRÜŞÜLDÜĞÜ SYDV
s.y.d vakfi 1000 tl,
SGK,
Sosyal Hizmetler İstanbul Üsküdar,
Sosyal YARDIMLAŞMA 1000 TL başvurusu,
Sosyal YARDIMLAŞMA ödemeleri,
Sosyal YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA Vakfı Başvuru Kayıt Formu doldurulİstanbul örneği,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hizmetleri,
Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı nakdi yardım Başvuru Dilekçesi,
üye ol,Yardımları,
SYDGM İstanbul Üsküdar Haritası ve Yol Tarifi.
SYDV Başvuru Koşulları.
SYDV gıda yardımı başvurusu,
SYDV´den Eğitim Yardımı,
Şemdinli Sosyal Hizmet Üsküdar i iletişim,
T.C. İstanbul Üsküdar İLİ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı,
tarafından İstanbul Üsküdar ili Üsküdar ve köylerinde ikamet eden,
telefon numarası,
Vakfı Adres ve Telefonları. İl,
Vakfımız tarafından sosyal amaçlı olarak yiyecek,
VAKFIMIZA KİMLER BAŞVURABİLİR
Vakfınca 3294 sayılı Kanun
Vakıf İstanbul Üsküdar telefon,
Vakıflar ve Dernekler sektörleri,
Vakıflarınca belirlenen muhtaç ailelere,
valilik sosyal-yardimlasma telefon numarası,
Valilik Yardım Fonu,
ve firma Birlikler, Vakıflar ve Dernekler,
'Vefa Sosyal Destek Grubu' İstanbul Üsküdar'de göreve başladı,
Www İstanbul Üsküdar ili gov tr vakif-basvuru,
yakacak,
Yardım başvuru Formu,
yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan,
Yardimlasma Vakfi Firmasının Adres ve
YEŞİL KART,
Yoksulluk Ve Yoksunluğun Getirdiği Sorunların,

Adresi,Haritadaki Yeri

İstanbul/Üsküdar, İstanbul
Üsküdar Hükümet Konağı (B Blok Giriş Kat)Mimar Sinan Mah. Dr. Fahri Atabey Cd. No:21 Üsküdar / İSTANBUL

Rating

Fiyat
Ürün Durumu
Gönderi