All for Joomla All for Webmasters

En Popüler

Adana Havalimanı'dan Osmaniye Servis Osmaniye den Adana Havalimanı'a Servis

Konya Akören İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

TanıtımFavorilere Ekle
0.00 (0 Yorum)

Firma Hakkinda

Konya Akören İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

Adres ve Telefon (İletişim) Bilgileri:

Adres:Ağalar Mh. Dr. Mustafa Akın Sk. No: 1 Hükümet Konağı Akören/Konya

Telefon:0332 461 21 79
Fax No:0332 461 21 79
 

Akören İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Konya ili Akören ilçesin de yer almaktadır Vakıflar ve Dernekler

sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Akören İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

 nasıl ulaşabileceğinizi haritamızda ve Yol tarifini tıklayabilir veya

haritadaki konumunu görebilir veya  telefon numaralarından 

Konya Akören İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 

ulaşabilirsiniz. Veya Kaymakamlığın Web Sitesini Ziyaret edebilirsiniz. Tıklayınız.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünün Görevleri
1) Vakıf Başkanına karşı sorumlu olarak mevzuat ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
düzenlemeleri çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyetlerini yürütüp, 
koordine etmek,
2) Mütevelli Heyeti gündemini hazırlamak ya da hazırlatmak, sekretarya görevini
yapmak ya da yaptırmak,
3) Yardım taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili iş
ve işlemleri planlamak, organize etmek,
4) Belirli zaman aralıklarında yapılacak SOYBİS sorgulamalarının sonucuna göre,
durumu değişen hanelerin incelenmesini sağlamak,
5) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinin görev alanında olan sosyal inceleme kapsamındaki
hane ve çevre incelemelerinin takibini ve denetimini yapmak,
6) Yardım dağıtımının organizasyonunu yapmak ve nezaret etmek,
7) Vatandaşların istek ve şikâyetleri ile ilgili karşılıklı görüşmeleri gizlilik ilkesine uygun
olarak yapmak ve gereği halinde vakıf başkanına raporlamak,
8) Vakıfla ilgili kanun, yönetmelik, genelge, genel yazı gibi düzenlemeler hakkında
bilgi sahibi olmak ve ilgililere bilgi vermek,
9) Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi işlemlerinin ilgili mevzuatta
belirtilen şekilde ve süre sınırları içerisinde sonuçlandırılarak SGK ’ya bildirilmesini sağlamak,
10) Vakıf Muhasebesinin ilgili mevzuata uygun ve düzenli bir şekilde
tutulmasını ve muhafazasını sağlamak,
11) Vakıfta muhasebeci bulunmaması durumunda ilgili görevi yapmak ya da yaptırmak,
12) Vakfın vergi ve yasal yükümlülüklerine ilişkin tahakkuk ve ödeme
işlemlerini yaptırmak ve takip etmek,
13) Resmi kurum/kuruluşlara verilmesi gereken her türlü beyanname,
bildirge ve diğer mali tabloları tam ve doğru olarak düzenlenmesini,
yasal süresi içinde ilgili yerlere verilmesini sağlamak ve takip etmek,
14) Vakfın aylık mali durumunu gösteren raporu Mütevelli Heyetine sunmak,
15) Vakıf personelinin çalışmalarını takip ederek uyum içinde ve verimli olarak
görevlerini yapabilmeleri için aralarında iş bölümü yapmak, hizmet içi
eğitimlerini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak,
16) Personelin izin işlerini planlamak ve vakıf başkanının onayına sunmak,
17) Personelin özlük dosyalarını tutmak ve işlemlerini takip etmek,
18) Vakfın ihtiyacı olan malzemenin mevzuata uygun olarak satın alınması,
kaydının tutulması ve en verimli bir şekilde kullanılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak
19) Vakıf başkanı tarafından verilen vakfın hizmet alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak.

SELÇUKLU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Türk Medeni Kanunun

74. Maddesi gereğince kurulmuş olup, kuruluşumuz 25 ARALIK 1988 tarihli

Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Vakfımız kuruluşumuzdan bu yana 3294

Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kanunu kapsamında faaliyetlerini

sürdürülmekte olup; halen Nişantaşı Mahallesinde bululan mülkiyeti Hazineye

ait Selçuklu Kaymakamlığı Hizmet Binasının zemin katında 1 Müdür ,

1 Muhasebeci , 11 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ,

4 Büro Görevlisi ve 3 Vakıf Hizmetlisiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Vakıf Bünyesinde Yapılan İşlemler

GENEL SAĞLIK SİGORTASI : 28 ARALIK 2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası Kapsamında

gelir tespiti,tescil ve izleme sürecine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik

gereğince 2018 yılında Vakıf Müdürlüğümüzce ilçemizde ikamet eden ve sağlık

güvencesi olmayan yaklaşık 2842 vatandaşın müracaatı alınarak gelir

tespiti yapılmıştır. Halen müracaatlar devam etmektedir.

2022 SAYILI KANUN : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 25/01/2013

tarih itibariyle 28539 sayılı Yönetmelik gereği 2022 sayılı Kanun’un bütün

işlemleri müdürlüğümüzce yürütülecek olup kararlar mütevelli heyetince

alınmaktadır. 2018 yılında 282 kişinin yeni başvurusu alınmış ve daha önce mal

müdürlüğünce karar verilmemiş ve vakfımıza devredilen 380 dosya hakkında

gerekli işlemler yapılmıştır. Toplamda İlçemizde 3.372 kişi engelli

ve yaşlı aylığından faydalanmaktadır.

ELEKTRİK DESTEĞİ PROGRAMI : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 3294

Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında

muhtaç olduğu tespit edilen ve kronik akciğer hastalarının kullandıkları

cihazların elektrik giderlerinin belli oranının kanun kapsamında ödenmesini

kapsayan programa 2018 yılında 11 kişi başvurmuş olup başvuranlar

arasından 4 ailenin muhtaç olduğu tespit edilerek yardım programı kapsamına alınmıştır.

MUHTAç ASKER AİLE YARDIMI : 29/05/1986 tarihli ve 3294 sayılı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında

usul ve esaslar gereğince Vakıf Müdürlüğümüzce ilçemizde ikamet eden

2018 yılında 231 asker yakını vatandaşın müracaatı alınarak incelemeleri tamamlanmıştır.

Toplamda 155 aile bu yardım programından faydalanmaktadır.

MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU AİLE YARDIMI : 29/05/1986 tarihli ve 3294 sayılı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında usul ve esaslar

gereğince Vakıf Müdürlüğümüzce ilçemizde ikamet eden 2018 yılında 36 asker

çocuğu ailesinin yardımı müracaatı alınarak incelemeleri tamamlanmıştır.

Toplamda 41 asker çocuğu bu yardım programından faydalanmaktadır.

ÖKSÜZ VE YETİM AİLE YARDIMI :29/05/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal

Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında usul ve esaslar

gereğince Vakıf Müdürlüğümüzce ilçemizde ikamet eden 2018 yılında 4

öksüz yetim ailenin başvurusu alınmış olup toplamda 47 öksüz yetim

çocuğu bu yardım programından faydalanmaktadır.

EŞ VEFAT YARDIMI : 29/12/2011 tarih ve 2011/8 sayılı Fon Kurulu Kararı

ile eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakdi sosyal yardım başlatılmış

olup bu kapsamda Vakıf Müdürlüğümüzce ilçemizde ikamet eden

vatandaşlardan 241 vatandaşımız bu yardım programından faydalanmaktadır.

ŞARTLI EĞİTİM VE SAĞLIK YARDIMI ( ŞESY) : 29/05/1986 tarihli ve

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında

verilen şartlı eğitim ve sağlık yardımları ile ilgili ilçemizden toplamda

7927 öğrenci şartlı eğitim, 1.166 çocuk ise şartlı sağlık yardımından faydalanmaktadır.

YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM PROJESİ (SUY) : Kızılay ile

beraber yürütülen ve ödemeleri kızılay tarafından gerçekleştirilecek

olan sosyal uyum projesi kapsamında 4.371 kişinin yardım başvuruları

alınmıştır. Bu başvurular kapsamında incelemeleri biten aileler

içinde 2.134 kişinin yardım başvuruları kabul edilmiş olup sisteme işlenmiştir.

EVDE BAKIM ÜCRETİ : Ağır engelli hastalarımıza bakan ve

ihtiyaçlarını gideren hasta yakınlarına yönelik 2828 sayılı kanun

kapsamında yapılan evde bakım ücreti yardımın ilçemizde

ikamet eden ve bu kapsamda değerlendirilen hasta yakınlarının

ilk başvuruları alınmakta olup. Bugüne kadar 647 başvuru

alınmış ve dosyaları ilçe sosyal hizmetlere işlemleri bitirilerek devredilmiştir.

Kaynak:http://www.akoren.gov.tr/sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi

Hemen Ara

Yol Tarifi İçin Tıklayınız

İlgili Aramalar:

Akören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Konya ili Akören ilçesinde faaliyet gösteren
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı,
Akören KAYMAKAMLIĞI,
Akören kaymakamı kim,
Akören sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Akören SOSYAL yardimlasma ve dayanisma Vakfı,
konya Akören sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Akören İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
Konya,
Akören ,
Konya Valiliği,
SYDV Konya Personel Alımı haberleri ve son dakika SYDV Samsun Personel Alımı gelişmeleri,
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,
Akören SOSYAL hizmetler Müdürlüğü,
Akören Kaymakamlığı,
Akören Kaymakamlığı iletişim,
Altınekin kaymakamlığı logo,
İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ GÖREVLERİ,
Mütevelli Heyeti gündemini hazırlamak veya hazırlatmak,
sekretarya görevini yapmak,
Birlikler - Vakıflar ve Dernekler kategorisine ait olan ve
Akören lokasyonunda yer alan
AHIRLI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI,
Akören ve Yöresi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,
KONYA İLİ Akören KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI,
Konya Akören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV),
yayımladığı ilan ile personel alımı yapacağını duyurdu,
T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,
Konya sydv personel alımı 2020,
Konya Akören Birlikler - Vakıflar ve Dernekler,
Konya Birlikler - Vakıflar ve Dernekler,
Birlikler - Vakıflar ve Dernekler,
Konya Akören Sivil Toplum Örgütleri,
Konya Sivil Toplum Örgütleri, Sivil Toplum Örgütleri,
Konya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
Konya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu,
Konya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
Konya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürü,
Konya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı nerede,
Konya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı,
T.C Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Akören İlçesi,
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı,
T.C. Akören Kaymakamlığı,
telefon bilgileri,
Vakıflar ve Dernekler,
Akören kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti,
Akören kaymakamlık haberleri,
web sayfası,
Akören Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Konya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı nerede,
konya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı meram/konya,
konya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı telefon,
karatay ilçesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı karatay/konya,
Karatay sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı başvuru kayıt formu,
konya ahırlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
konya akören sydv,
konya akören sydv personel alımı,
konya altınekin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
konya altinekin sydv,
konya beyşehir sydv personel alım ilanı,
konya bozkır sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
konya bozkır sydv,
konya büyükşehir belediyesi sosyal yardım,
konya cihanbeyli sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
konya cihanbeyli sydv,
konya derbent sydv,
konya doğanhisar sydv,
konya emirgazi sydv,
konya ereğli sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
konya ereğli sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
konya ereğli sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı,
konya ereğli sydv,
konya ereğli sydv iletişim,
konya ereğli sydv personel alımı,
konya halkapınar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
konya hüyük sydv,
konya ılgın sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
konya il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
konya karapınar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
konya karapınar sydv,
konya karatay sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
konya karatay sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
konya karatay sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iş başvurusu,
konya karatay sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı,
konya karatay sydv,
konya karatay sydv personel alımı,
konya kaymakamlığı sosyal yardımlaşma,
konya kulu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
konya meram sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
konya meram sydv,
konya sarayönü sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
KONYA Selçuklu Kaymakamlığı telefon numarası,
Konya Selçuklu Sosyal Hizmetler,
konya selçuklu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
konya selçuklu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
konya selçuklu sydv,
konya selçuklu sydv personel alımı,
konya seydişehir sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
konya sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı,
konya sosyal yardımlaşma,
konya sosyal yardımlaşma vakfı,
konya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
konya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı konya merkez/konya,
konya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı nerede,
konya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı,
konya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tel,
KONYA sosyal-yardimlasma numarası,
konya sydv,
konya sydv iletişim,
konya sydv işçi alımı,
konya sydv memur alımı,
konya sydv personel alımı,
konya sydv personel alımı 2019,
konya sydv personel alımı 2020,
konya taşkent sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı adresi,
konya taşkent sydv,
konya tuzlukçu sydv,
konya tuzlukçu sydv iletişim,
konya tuzlukçu sydv personel alımı,
konya valiliği il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
konya valiliği sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
konya sosyal-yardimlasma numarası,
konya sosyal-yardimlasma numarası,
selçuklu sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı 42060 selçuklu/konya,
selçuklu sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı selçuklu/konya,
Selçuklu sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı başvuru kayıt formu,
Selçuklu SOSYAL yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı Başvuru Kayıt Formu,
Selçuklu sosyal yardımlaşma ve dayanişma vakfı başvuru kayıt formu,
sosyal yardımlaşma konya,
sosyal yardımlaşma vakfı konya,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı konya,
Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı nedir,
Sosyal yardımlaşma ve DAYANIŞMA Vakfı nereye bağlı,
Valilik Sosyal yardimlasma,
1972'liler sosyal yardimlaşma ve dayanişma vakfi (72 liler vakfi),
3 sydv personel alımı,
3294 sydv kanunu,
3294 sydv,
e devlet sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,
e devlet sydv sorgulama,
f c sydvest,
İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
sosyal yardımlaşma vakfı öğrenci yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 1,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 1000 tl yardım,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 15000 kredi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 2022 maaş sorgulama,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 2022 maaşları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 3294 sayılı kanun,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 65 yaş aylığı başvuru formu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 65 yaş aylığı dilekçe örneği,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 65 yaş aylığı ne kadar,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 65 yaş aylığı sorgulama,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı 65 yaş aylığı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı adres,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aile yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı amacı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başkanlığı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru dilekçesi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru formu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru kayıt formu doldurulmuş örneği,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru kayıt formu ek-1,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru sonucu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bayram parası 2019,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bayram parası 2020,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs 2020,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs başvuru formu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs başvuru sonuçları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs başvurusu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs dilekçesi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı burs sonuçları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu 2017,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu 2018,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu 2019,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu 2020,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu ne kadar,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bursu ne zaman verilecek,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı calisma saatleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çağrı merkezi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çalışma saatleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çoçuk parası,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çoçuk yardım sorgulama,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çoçuk yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı destekleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı devlete mi bağlı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı dilekçe örneği,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı dilekçe örnekleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı dul maaşı ne kadar 2016,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı dul maaşı ne kadar,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı e devlet,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı e devlet,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı eğitim yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı elektrik,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı eleman alımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı engelli maaşı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı engelli yardımları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı erzak yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı faaliyetleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı facebook,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı fakirlik,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı faydaları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı formu nasıl doldurulur,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı formu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı gelir testi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı gelirleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı genel müdürlüğü,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı giriş,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı görevleri kısaca,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı haberleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı haciz,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hakkında bilgi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hane beyan formu nasıl doldurulur,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hangi bakanlığa bağlı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hangi yardımları nelerdir,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı harçtan muaf mı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hibe kredileri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hizmet standartları tablosu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hizmetleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı i,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iletişim,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ingilizce,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iş başvurusu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iş ilanı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı iş ilanları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı işçi alımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kanunu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kime bağlı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kira yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kömür yardımı sorgulama,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kömür yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kpss 60,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kredi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı lise bursları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı logo vector,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı logosu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı maaşları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı memur alımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mevzuatı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürlüğü,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürü nasıl atanır,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müşteri hizmetleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyeti,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı nakdi yardım dilekçesi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı nasıl yararlanılır,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ne yapar,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ne zaman kuruldu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ne zaman kurulmuştur,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı nedir kısaca bilgi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı nedir,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı nerede,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı nereye bağlı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı numarası,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı online başvuru sistemi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı online başvuru,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ödemeleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ödemiş,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı öğrenci bursu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı öğrenci parası sorgulama,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı öğrenci yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı örnek proje,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı para yardımı ne kadar,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı para yardımı sorgulama,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı para yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı 2018,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı 2019,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı 2020,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel yönetmeliği,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personeli 4483,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personeli disiplin yönetmeliği,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı proje destekleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı proje örnekleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı projeleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ramazan yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı randevu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı resmi kurum mudur,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı resmi senedi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı resmi sitesi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı son dakika haberleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı sorgulama,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı şartları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı şartlı eğitim yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı şikayet hattı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tel,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı telefon numarası,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı telefon,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tlf,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı üniversite bursu,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı üniversite öğrenci yardımı,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı üye girişi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı üyeleri kimlerden oluşur,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı vektörel logo,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı vergi muafiyeti,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardım dilekçe örneği,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardım dilekçesi,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardım parası,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardımı ne kadar,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardımları nelerdir,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardımları,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yönetmeliği,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yönetmelik,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı,

Adresi,Haritadaki Yeri

Konya/Akören, Konya
Ağalar Mh. Dr. Mustafa Akın Sk. No: 1 Hükümet Konağı Akören/Konya

Puan

Fiyat
Ürün Durumu
Gönderi

Öne Çıkan Firmalar

Helin Eczanesi
Osmaniye Ensar Giyim

OSMANİYE ENSAR GİYİM

Giyim/Tekstil

Ayrıntıları Gör

Bursa Kestel İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Keles İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Güler Emlak
Bursa Karacabey İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa İznik İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa İnegöl İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Harmancık İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Gürsu İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Kestel İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Kestel İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Keles İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Keles İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Güler Emlak Güler Emlak
Bursa Karacabey İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Karacabey İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa İznik İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa İznik İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa İnegöl İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa İnegöl İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Harmancık İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Harmancık İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
Bursa Gürsu İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Bursa Gürsu İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV)